Cookies

Cookies Webbplatsen använder cookies i syfte att förbättra för besökaren och ge tillgång till tjänstens alla funktioner. När du använder tjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen. Cookies sparar således inte namn, kön, eller andra personuppgifter, då informationen som de ger är avidentifierad.
För att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen används Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Informationen som Google Analytics ger genererar inte information som kan identifiera dig som person, ej heller information om din IP-adress. Du kan själv välja att ta bort och blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.