SÖK
Filtrera
 
Pollare med tamp

Integritetspolicy

Seacastle AB följer dataskyddsförordningen GDPR, som syftar till att reglera hur företag behandlar personuppgifter, som är den information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

All form av personuppgiftshantering räknas enligt lag som behandling, det gäller oavsett om man använder automatiserade system eller inte. Exempel på behandling är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.

När du besöker vår hemsida för att ta del av information om oss eller våra produkter så samlas inga uppgifter in som kan identifiera dig som person, ej heller kan din IP-adress. Besöket genererar statistik, men ingen data som kan identifiera dig som person.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter får behandlas om man har en sk rättslig grund. GDPR stödjer olika syften för behandling av personuppgifter där behandlingen av personuppgifter grundas på samtycke, berättigat intresse/intresseavvägning, fullgörande av avtal/juridisk grund eller rättslig förpliktelse.

Vi samlar in och behandlar information när det finns ett uttryckligt, berättigat syfte. Kunduppgifter erfordras för att ge bästa möjliga service, fullgöra avtal och åtaganden, inklusive ekonomiska förehavanden såsom fakturering och bokföring. Vi sparar uppgifter för ändamål som vi redovisat ovan och för ett syfte. Eftersom de uppgifter som vi behandlar har olika syften sparas de också under olika lång tid alternativt raderas efter avslutat ärende.

Personuppgifter som genereras vid kontakt med oss kan komma att sparas i enlighet med det lagrum som kallas berättigat intresse/intresseavvägning och lagras då tills du själv väljer att avprenumerera, begär att ta bort uppgifterna eller så raderas de efter avslutat ärende i de fall vi anser att lagring inte är relevant.

Information som härrörs till ekonomi, fakturering och bokföring sparas enligt bokföringslagen.

Uppgifter vi sparar på grund av skyldighet att göra det enligt lag, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.